AKADEMIK

SUBJEK-SUBJEK YANG DIPELAJARI UNTUK
PRA DIPLOMA PERDAGANGAN (PD002)

SEMESTER 1
KURSUS KOD
INTRODUCTORY ENGLISH ELC 030
INTRODUCTION TO ACCOUNTING ACC 030
INTENSIVE MATHEMATIC MAT 037
INTRODUCTION TO BUSINESS MGT 028
PENGANTAR PEMBANGUNAN INSAN CTU 001


SYARAT KEMASUKAN PENERAPAN KE PROGRAM DIPLOMA UITM BAGI LULUSAN
PRA DIPLOMA PERDAGANGAN (PD002)Pelajar perlu menduduki peperiksaan pada akhir semester. Pelajar yang mencapai keputusan (CGPA) yang cemerlang akan ditawarkan/diterapkan ke program Diploma UiTM. Syarat keputusan untuk penerapan ke program Diploma adalah seperti di bawah:

1) Lulus Naik Taraf (LNT): Mendapat CGPA ≥ 2.00 serta lulus semua subjek iaitu Minimum Gred C.
2) Mendapat CGPA 2.00 > serta gagal satu subjek, pelajar dibenarkan mengulang kursus yang gagal sahaja.
3) Mendapat CGPA < 2.00, pelajar gagal dan diberhentikan.


SENARAI PROGRAM DIPLOMA YANG DITAWARKAN SELEPAS LULUS NAIK TARAF (LNT) PROGRAM
PRA DIPLOMA PERDAGANGAN (PD002)BIL FAKULTI KOD NAMA PROGRAM CGPA
1. Perakaunan AC110 Diploma Perakaunan 3.50
2. Seni Lukis & Seni Reka AD110 Diploma Seni Lukis & Seni Reka # 2.00
3. Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi AM110 Diploma Pentadbiran Awam 2.00
AM120 Diploma Pentadbiran Korporat 2.00
4. Pengurusan Perniagaan BM111 Diploma Pengajian Perniagaan 2.00
BM114 Diploma Analisa Pelaburan 2.50
BM115 Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 2.00
BM117 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 2.50
BM118 Diploma Pengurusan & Teknologi Pejabat 2.00
BM119 Diploma Pengajian Perbankan 2.50
5. Fakulti Filem, Teater & Animasi FF111 Diploma Filem 2.00
FF112 Diploma Penulisan Skrip 2.00
FF113 Diploma Teater 2.00
FF114 Diploma Pengurusan Seni 2.00
FF115 Diploma Animasi 2.00
6. Pengurusan Hotel & Pelancongan HM110 Diploma Pengurusan Hotel 2.00
HM111 Diploma Pengurusan Pelancongan 2.00
HM112 Diploma Pengurusan Sistem Makanan 2.00
HM115 Diploma Seni Kulinari 2.00
HM116 Diploma Seni Pastri 2.00
7. Pengurusan Maklumat IM110 Diploma Pengurusan Maklumat 2.00
IM120 Diploma Pengurusan Perpustakaan 2.00
8. Komunikasi & Pengajian Media MC110 Diploma Komunikasi & Media # 2.00
MC111 Diploma Komunikasi Media Baharu & Keusahawan Kandungan # 2.00
9. Muzik MU110 Diploma Muzik 2.00
10. Sains Sukan & Rekreasi SR111 Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi # 2.00
SR113 Diploma Pengajian Sukan # 2.00
11. Akademi Pengajian Islam Kontemporari IC110 Diploma Muamalat 2.00
IC120 Diploma Pengurusan Halal 2.00
# Program Bertemuduga

SUBJEK-SUBJEK YANG DIPELAJARI UNTUK
PRA DIPLOMA SAINS (PD007)

SEMESTER 1
KURSUS KOD
FIZIK I PHY 081
KIMIA I CHM 081
BAHASA INGGERIS I BEL 020
MATEMATIK I (ASAS) MAT 081
MATEMATIK II (ASAS) (ALIRAN FIZIKAL) MAT 084
BIOLOGI I (ALIRAN BIOLOGI) BIO 081
PENGANTAR PEMBANGUNAN INSAN CTU 001

SEMESTER 2
KURSUS KOD
FIZIK II PHY 082
KIMIA II CHM 082
BAHASA INGGERIS II BEL 011
MATEMATIK I (LANJUTAN) MAT 082
MATEMATIK II (LANJUTAN) (ALIRAN FIZIKAL) MAT 085
BIOLOGI II (ALIRAN BIOLOGI) BIO 082


SYARAT KEMASUKAN PENERAPAN KE PROGRAM DIPLOMA UITM BAGI LULUSAN
PRA DIPLOMA SAINSPelajar perlu menduduki peperiksaan pada setiap akhir semester. Pelajar yang mencapai keputusan (CGPA) yang cemerlang diakhir semester satu akan ditawarkan/diterapkan ke program Diploma UiTM tanpa perlu ke semester 2. Syarat keputusan untuk penerapan ke program Diploma adalah seperti di bawah:


SEMESTER 1
a) CGPA > 3.00 dan lulus semua subjek: Pelajar akan ditawarkan ke Diploma (Tertakluk kepada CGPA program tertentu) - Pelajar Kategori Penerapan
b) CGPA 2.00-2.99: Pelajar akan ditawarkan ke semester 2 program Pra Diploma Sains
c) CGPA < 2.00: Pelajar gagal dan diberhentikan (D3)
SEMESTER 2
a) CGPA > 2.00 dan lulus semua subjek: Pelajar akan ditawarkan ke Diploma - Pelajar Kategori Penerapan
b) CGPA < 2.00: Pelajar gagal dan diberhentikan (D5)


SENARAI PROGRAM DIPLOMA YANG DITAWARKAN SELEPAS LULUS NAIK TARAF (LNT)
PRA DIPLOMA SAINS (PD007)BIL FAKULTI KOD NAMA PROGRAM ALIRAN
1. Seni Lukis & Seni Reka AD110 Diploma Seni Lukis & Seni Reka # FIZ/BIO
2. Senibina Perancangan & Ukur AP111 Diploma Perancangan Bandar & Wilayah # FIZ/BIO
AP114 Diploma Ukur Bahan FIZ/BIO
AP115 Diploma Pengurusan Hartanah FIZ/BIO
AP116 Diploma Bangunan FIZ/BIO
AP117 Diploma Reka Bentuk Dalaman # FIZ/BIO
AP119 Diploma Ukur Bangunan FIZ/BIO
AP120 Diploma Sains Geomatik FIZ/BIO
AP148 Diploma Seni Bina Landskap # FIZ/BIO
3. Sains Gunaan AS113 Diploma Teknologi Polimer FIZ/BIO
AS114 Diploma Mikrobiologi BIO
AS115 Diploma Kimia Perindustrian FIZ/BIO
AS116 Diploma Teknologi Makanan BIO
AS117 Diploma Industri Perkayuan BIO
AS118 Diploma Teknologi Tekstil FIZ/BIO
AS120 Diploma Sains FIZ/BIO
4. Perladangan & Agroteknologi AT110 Diploma Pengurusan Ladang FIZ/BIO
AT117 Diploma Akuakultur FIZ/BIO
5. Sains Komputer dan Matematik CS110 Diploma Sains Komputer FIZ
CS111 Diploma Statistik FIZ
CS112 Diploma Sains Aktuari FIZ
CS143 Diploma Sains Matematik FIZ
6. Fakulti Filem, Teater & Animasi FF111 Diploma Filem FIZ/BIO
FF112 Diploma Penulisan Skrip FIZ/BIO
FF113 Diploma Teater FIZ/BIO
FF114 Diploma Pengurusan Seni FIZ/BIO
FF115 Diploma Animasi FIZ/BIO
7. Kejuruteraan Awam EC110 Diploma Kejuruteraan Awam FIZ/BIO
8. Kejuruteraan Elektrik EE111 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) FIZ
EE112 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) FIZ
9. Kejuruteraan Kimia EH110 Diploma Kejuruteraan Kimia FIZ/BIO
10. Kejuruteraan Mekanikal EM110 Diploma Kejuruteraan Mekanikal FIZ/BIO
11. Pengurusan Hotel & Pelancongan HM112 Diploma Pengurusan Perkhidmatan & Makanan FIZ/BIO
12. Sains Kesihatan (Kemasukan Julai sahaja)* HS110 Diploma Kejururawatan* BIO
HS111 Diploma Teknologi Maklumat Perubatan* BIO
HS112 Diploma Pengimejan Perubatan* BIO
HS113 Diploma Kesihatan Persekitaran* BIO
HS114 Diploma Fisioterapi* BIO
HS115 Diploma Pemulihan Cara Kerja* FIZ/BIO
13. Pengurusan Maklumat IM110 Diploma Pengurusan Maklumat FIZ/BIO
IM120 Diploma Pengurusan Perpustakaan FIZ/BIO
14. Komunikasi & Pengajian Media MC110 Diploma Komunikasi & Media # FIZ/BIO
MC111 Diploma Komunikasi Media Baharu & Keusahawan Kandungan # FIZ/BIO
15. Muzik MU110 Diploma Muzik FIZ/BIO
16. Farmasi (Kemasukan Julai sahaja)* PH110 Diploma Farmasi* BIO
17. Sains Sukan & Rekreasi SR111 Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi # FIZ/BIO
SR113 Diploma Pengajian Sukan # FIZ/BIO
18. Akademi Pengajian Islam Kontemporari IC110 Diploma Muamalat FIZ/BIO
IC120 Diploma Pengurusan Halal FIZ/BIO
19. Pengurusan Perniagaan* BM118 Diploma Pengurusan & Teknologi Pejabat FIZ/BIO
# Program Bertemuduga